Денонощни служби

Игри

Информация за страница Денонощни служби

   Повечето денонощни служби помагат на хората при спешни ситуации тогава, когато няма кой да предотврати даден проблем. И ако класически по характер институции като полиция, пожарна и спешна помощ задължително трябва да са в услуга на гражданите по всяко време на денонощието, то има и такива, които са по-малко известни. Въпреки това служителите в тези отдели са не по-малко отговорни и допринасят за общото благо на населението. Ако само вземем пример ВИК екипите, специализирани в отстраняването на аварии и течове с вода, то ще видим, че тази служба е една от най-важните за комфорта и уюта в дома. При това екипите работят и по отстраняването на аварии, надхвърлящи многократно мащабите на един домашен теч – например запушване на улична и впоследствие преляла от дъждовете шахта. Такива ситуации изискват спешни и навременни действия, преди последиците от аварията да са се разраснали до такава степен, че да причиняват нови и нови материални щети.

   В много страни по света има и други денонощни служби, които с дейността си постоянно оказват помощ на нуждаещи се граждани. Типичен пример за такава служба е аварийно – ключарската, която не само отключва вратите на хора, които по невнимание са се заключили отвън и не са в състояние да влязат в дома си. Тази ситуация е типична за много хора и се случва всеки ден в страната. Но има и такива мъже и жени, които могат по невнимание или от бързане да изпуснат връзката си с ключове в канал, шахта или дълбока дупка. Съвсем естествено за тях става невъзможно да си извадят сами ключовете и точно тогава се обръщат за помощ към съответната служба. На много места въпросната услуга е не само денонощна по 24 часа и седем дни в седмицата, но и напълно безплатна. Всеки, който изпадне в такава неприятна ситуация, просто трябва да сигнализира за района, в който се е случила злополуката и екипите веднага пристигат, готови да започнат търсенето на ключове. Списъкът на такива служби може да бъде продължен с още много примери, като преди години много актуален бе телефонът на доверието, преди да се изобретят новите технологии.

    Служителите от този сектор приемат обаждане от хора, изпаднали в различни затруднения. Всъщност основната идея на такава институция е да осигури на обаждащите се възможност открито и без притеснение да споделят своите проблеми и тревоги. Независимо дали се отнася за служебни или лични проблеми или за някакъв конкретен страх, по всяко врме на денонощието телефонът на доверието приема обаждания. Наред с него от останалите добре познати ни денонощни служби няма как да не споменем справките по телефона. Той е универсален за всеки, който не може да намери адрес или номер на обществена институция. Тогава просто трябва да позвъни на известния на всички номер и да поиска справка за мястото, което го интересува. Що се отнася до таксиметровите компании, те също могат да се причислят към денонощно обслужващите своите клиенти. Винаги можем да поръчаме такси по телефона и то да ни откара до желаната дестинация, независимо на какво разстояние се намира.

eXTReMe Tracker